Čchi-kung

Čchi-kung

Co je Čchi kung?

Čchi kung je starobylé čínské umění kombinující tělesné pozice a pohyby s hlubokým dýcháním a soustředěním mysli.
Čínské slovo čchi kung je složeno ze dvou znaků. První z nich je Čchi je výraz pro životní sílu nebo vitální energii, která prostupuje vším v celém vesmíru. Druhý znak, Kung, je výraz pro dovednost, která je kultivována vytrvalou a dlouhodobou praxí. Čchi kung tedy znamená kultivaci životní síly.
Čchi kung má velmi dlouhou historii – více než 5000 let, a má mnoho variant a směrů, pocházejících z různých zdrojů. Každý směr je jedinečný a má své zvláštnosti. Zaměření bývá různé – od zdravotně-preventivního cvičení, přes bojový čchi kung, až po různé meditativní a duchovní praktiky.
Čchi kung byl vytvořen z tisíciletých zkušeností mnoha generací mudrců, léčitelů, duchovních adeptů a mistrů bojových umění. Mnozí z nich svými praktickými zkušenostmi, modifikacemi tradičních postupů i vlastními originálními metodami přispěli do vzácné pokladnice umění vnitřní kultivace.
Velmi dlouhou dobu bylo hodně cvičebních metod a teorií udržováno v přísném utajení. Mnohá tajemství čchi kungu byla předávána často pouze několika studentům v rámci rodiny nebo společenství. Toto platilo zvláště u pokročilých náboženských čchi kungových praktik, které vyžadovaly důkladné pochopení složité teorie a vysoký stupeň sebekultivace. Teprve v několika posledních desítkách let byly jednotlivé části těchto učení postupně odhaleny veřejnosti.

Co je Čchi?

Čchi je prvotní energie vesmíru, latentně skrytá nebo projevující se ve všem. Je nejen silou, která pohybuje galaxiemi, hvězdami a planetami, ale také životní silou přírody, elementů, a všech živých organismů, včetně člověka. Východní léčebné praktiky, filozofické a náboženských systémy a stejně tak i bojová umění a metody vnitřní kultivace shodně uznávají čchi za zdroj života člověka, potenciál, který je v těle latentně přítomný.

Co znamená Kung?

Slovo kung znamená dovednost, která je dlouhodobě procvičována k dokonalosti. Výraz kung se často používá namísto slova kung fu. Navzdory tomu, jaké je obecné povědomí o tzv. kung fu, znamená toto slovo daleko více, než co se běžně na západě pod tímto výrazem představuje. Pokud budeme mluvit o bojovém umění (všeobecný čínský název je wushu), pak kung fu bude v této souvislosti označovat perfektně zvládnutou vnitřní bojovou dovednost. Kung fu tedy znamená mistrovství, které bylo dosaženo dlouhodobým pečlivým a přesným tréninkem. V případě cvičení čchi kungu to znamená dosažení vysoké vnitřní pokročilosti v ovládání a používání čchi.

Druhy Čchi kungu

V průběhu tisíců let vzniklo nepřeberné množství čchi kungových cvičení a postupů. Mnohé sestavy jsou známé v různých variacích po celé Číně, jiná cvičení, určená pouze úzkému okruhu zasvěcených, jsou veřejnosti zcela nepřístupná nebo jsou známy jen určité části apod. Cvičení čchi kungu lze obecně rozdělit podle způsobu tréninku, podle zaměření, podle místa vzniku apod. Zde je však nutné zdůraznit, že všechny druhy čchi kungu dodržují základní jednotící principy týkající se těla, dýchání, mysli atd. Mnohá cvičení nebo sestavy jsou použitelné jak pro upevnění zdraví, tak i pro jiné účely – např. jako příprava k meditační praxi nebo pro bojová umění. Záleží především na mysli každého praktikujícího – co upřednostňuje, jaké jsou jeho cíle. Záleží také na cvičebních úrovních a variantách cviků a neméně důležité je také správné dávkování. To vše a mnoho dalšího určuje, jaký hlavní efekt cvičení čchi kungu přinese. Dá se říci, že ne každé cvičení čchi kungu je vhodné např. pro zdraví nebo pro účely duchovního rozvoje, ale existuje mnoho čchi kungových cvičení, která se vzájemně podporují a jsou efektivní pro více oblastí.

Tréninkové úrovně Čchi kungu

Každé cvičení, i na první pohled sebejednodušší, se dá provádět několika různými způsoby, v několika různých úrovních obtížnosti. Nejde jen o fyzickou obtížnost, ale především o různé drobné vnitřní dovednosti. Například přesné provedení tělesných pozic nebo pohybů je pouze první úroveň. Další úroveň se týká správného dýchání a jiná úroveň se týká napínání a uvolňování jednotlivých částí těla atd. Cvik prováděný na první úrovni – fyzicky, se příliš neliší od základních tělovýchovných úkonů až na to, že je prováděn bez zbytečného napětí, což již samo o sobě zlepšuje krevní oběh a pohyb čchi. Víceúrovňové provedení cviku je však mnohem komplexnější a efektivnější. Vše je postupné, má to svůj správný čas a přirozený rytmus. Souvisí to s tím, čemu říkáme kung fu.

Hlavní výukové sestavy – základní kurz

Uvolňovací cviky – Fan Son Kung
Tato sestava cviků je určena především k zahřátí a uvolnění celého těla. Učí základním principům pohybu v uvolnění, vycentrování těla, používání nohou a pasu k vytváření a nasměrování jemné síly bez napětí. Vše je prováděno v koordinaci s přirozeným dýcháním, jednoduše a efektivně.
Statická cvičení – Čan Čchuan Kung
Čan čchuan je unikátní forma čchi kungu, ve které se nehybná, přesná, uvolněná a vyvážená pozice drží po určitou dobu. Zatímco je tělo nehybné, dochází k vnitřnímu pohybu – zlepšuje se cirkulace krve a energie čchi, uvolňují se bloky a napětí v těle i mysli a začíná vnitřní léčení na více úrovních. Čan čchuan je velmi vyvažující a stabilizující druh čchi kungu – pro tělo, emoce, vnitřní energii a mysl.
Osm kusů brokátu – Pa Tuan Ťin
Pa tuan ťin je jedna z nejznámějších sestav čchi kungu. Obsahuje jednoduché pohyby, které však mají různé úrovně provádění, čímž se dá výrazně zesílit výsledný efekt. Celá série osmi cviků komplexně procvičuje tělo, vyvažuje energie v hlavních energetických drahách, projasňuje a uklidňuje mysl.
Cirkulační pohybový čchi kung – Č´an Juan Kung
Č´an juan kung je šaolinské jemné cvičení, které se později spolu s měkkým šaolinským bojovým stylem Žou čchuan stalo základem pro mnohem mladší Tchaj ti čchuan – v Česku známé jako „tajči“. V principu se toto cvičení neliší od navíjení hedvábného smotku ze stylu Čen tchaj ti čchuan. Trénuje koordinaci celého těla při zachování maximálního uvolnění, především pak pas a spodní tan tchien (rumělkové pole). Čchi je vytvářena v chodidlech, pas ji řídí a paže přenáší.

Wikipedie: Čchi-kung

Čchi-kung (také qigong, čtěte čí-kung) je obecně vnímán jako tradiční čínská cvičení, která pěstují čchi (qi) neboli „vitální energii“. Všeobecný název označuje praxi, která se zabývá kultivací (zušlechťováním) lidského těla. V posledních desetiletích byl čchi-kung značně populární zejména v Číně a začal se dostávat i do západních zemí. Původ čchi-kungu se datuje do doby kulturní revoluce v Číně, kdy tehdejším čínským režimem pronásledované náboženské a duchovní směry buddhismu a taoismu, převzali moderní názvy a přejmenovali se na různé druhy čchi-kungu, aby unikli politické persekuci komunistického režimu. Čchi-kung jsou tedy ve skutečnosti různá duchovní učení škol, směrů či náboženství buddhismu a taoismu.
Kromě rozvoje fyzického těla se čchi-kung zabývá také rozvojem mysli. Nauky o rozvoji mysli obsahují teorie o morálních hodnotách, ctnosti (čínsky de nebo te) a charakteru (čínsky xin xing). Hlubší nauky čchi-kungu jsou na západě též označovány jako školy magie nebo učení metafyzické a obsahují výklad takzvaných nadpřirozených lidských schopností jako je třetí oko (epifýza) a s ním spojené předvídání a vidění budoucnosti, mimosmyslové vnímání, dále také levitace, telepatie, teleportace a dalších.
<em>Zdroj a více informací: <a href=“https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cchi-kung“>cs.wikipedia.org/wiki/Čchi-kung</a></em>

10 důvodů proč cvičit čchi kung

 1. Posílení vitální energie – podpora zdraví
  Cvičení čchi kungu podporuje a harmonizuje práci vnitřních orgánů, zlepšuje krevní oběh, dýchání apod., čímž zvyšuje celkovou vitalitu a zdraví.
 2. Uvolnění
  Cvičení čchi kung odstraňuje mentální a fyzické napětí, uklidňuje a uvolňuje tělo i mysl.
 3. Mozková činnost
  Cvičení čchi kung synchronizuje činnost pravé a levé mozkové hemisféry, což má vliv na veškeré tělesné i duševní funkce – rovnováhu, kordinaci, koncentraci, dýchání atd..
 4. Rovnováha – koordinace – vycentrování
  Cvičení čchi kung trénuje rovnováhu, zlepšuje celkovou koordinaci a vycentrovává tělo a energetický systém.
 5. Fyzická kondice
  Cviky čchi kung tím, že uvolňují zbytečné napětí, umožňují svalům pracovat více efektivněji a učí používání fyzického těla jako celku v součinnosti s myslí.
 6. Soustředění
  Čchi kung výrazně zlepšuje schopnost soustředění a zvyšuje sílu vůle.
 7. Sjednocení
  Cvičení čchi kung sjednocuje tělo, vnitřní energii a mysl, čímž dochází k efektivnějšímu zaměření a zaostření celkové energie.
 8. Vnitřní klid
  Vyvážené cvičení čchi kungu podporuje rozvoj vnitřního klidu a vytváří celkovou duševní i tělesnou pohodu.
 9. Jasnost mysli
  I když čchi kung sám o sobě nevyřeší problémy a starosti, pomůže je vidět z jiné perspektivy, jasněji a s určitým odstupem, což umožní snadněji nalézt cestu k jejich řešení.
 10. Duchovní vhled
  Pravidelná praxe čchi kungu postupně kultivuje čistou mysl a vnitřní mír jako základní předpoklady k dosažení hlubších meditativních stavů a duchovního vhledu.

Napište nám

Obraťte se na nás s připomínkami, dotazy nebo se objednejte na kurz.