Tai chi

Tai chi

Tchaj-ťi

Taiči

太極拳

太極
Tchai Ťi Čchuan

Co je Tchai ťi čchuan
Tchaj ti čchuan (česky taiči) je forma čínského zdravotně-energetického cvičení a zároveň bojového umění, které bylo odvozeno z některých externích i interních stylů kung fu, principů taoismu a čínské medicíny.¨

Tento systém cvičení, který je vhodný pro lidi každého věku a jeho pohyby jsou převážně pomalé a jemné, si získal oblibu cvičenců po celém světě. Provádění Tchai ťi nevyžaduje žádný speciální prostor ani pomůcky, dá se cvičit samostatně nebo ve skupině v jakémkoliv čistém prostředí, ale nejlépe funguje ve volné přírodě. Uvolněné, pomalé a soustředěné jemné pohyby v součinnosti s přirozeným dýcháním, vyváženě procvičují unikátním způsobem celé tělo, což má blahodárný vliv na vnitřní orgány a celkové zdraví. Cvičení pohybů Tchai ťi také velmi zlepšuje koordinaci, správné načasování, prohlubuje přirozené dýchání, zlepšuje koncentraci, vyrovnává emoce a uklidňuje mysl. Podobně jako jóga nebo čchi kung i tchai ťi zlepšuje a prohlubuje meditaci a podporuje duchovní rozvoj.

Krátká historie Tchai Ťi

Legenda praví, že taoistický mistr Čan Sanfeng, se stáhl do wudangských hor, aby pokračoval ve zkoumání nesmrtelnosti poté, co dokončil svůj výcvik v šaolinském chrámu. Jednoho dne byl prý Čan Sanfeng svědkem boje mezi jeřábem a hadem. To mu údajně dalo inspiraci, aby modifikoval svoje šaolinské kung fu do měkčí, sofistikované formy, zdůrazňující trénink vnitřní energie Čchi a meditaci. Tento nový typ kung fu, který obsahoval 13 pohybů – principů, se stal základem wudangské dlouhé pěsti (sestavy, formy). Navzdory této legendě, je mnohem pravděpodobnější, že za svého pobytu v šaolinském chrámu se Čan Sangfeng zabýval studiem šaolinského měkkého stylu – Žou čchuan, jehož základem je právě 13 principiálních pohybů – Luohan Šisan Kung.

Toto wudangské kung fu, bylo později předáno učenci a generálu jménem Čen Wan Ting. Ten toto bojové umění v 17.století ve vesnici Čen Ťia Kou transformoval do Tchai ťi čhuan rodiny Čen. Ve vesnici Čen Ťia Kou bylo toto umění předáváno pouze členům rodiny Čen až do doby Čen Čan Singa v 19.století, kdy mladý Jang Lu Čan začal pracovat v rodině Čen jako sluha. Později byl akceptován Čen Čan Singem jako jeho student. Jang Lu Čan, který je považován za zakladatele Jang Tchai ťi čchuan, byl ve své době nazýván „Neporazitelný Jang“.

Existuje více stylů Tchai ťi, ale běžně se uvádí pět hlavních: původní styl rodiny Čen, z něj odvozený styl Jang, a dále dva styly Wu (každý psán jiným znakem) a nakonec styl Sun, pocházející od slavného Sun Lutanga, který jej vytvořil kombinací Tchai ťi čchuan a dalších dvou bojových umění – Šin i čchuan (styl vůle a mysli) a Pakua čan´ (dlaň osmi trigramů), tvořících spolu s Tchai ťi známou trojici tzv. „interních“ Nej Ťia stylů.

Co je to „vnitřní“ styl

Čínská bojová umění, kam přirozeně patří i Tchai ťi čchuan, se dají podle způsobu práce s tělem a vnitřní energií rozdělit na tzv. vnější (externí) a vnitřní (interní). Toto dělení je však z hlediska klasických čínských stylů poněkud zavádějící. Každé tradiční čínské bojové umění má nejen svoje viditelné – externí aspekty (techniky, pohyby, sestavy), které jej odlišují od jiných stylů, ale i své neviditelné, skryté – interní aspekty, což se týká především technik a způsobů práce s vnitřní energií čchi. Jde o to, že ne každé pomalé cvičení lze označit jako vnitřní, interní kung fu. Na to, aby takové cvičení splňovalo určitá kritéria, nestačí jen cvičit pomalé pohyby, ale především rozumět principům, které stojí za tím.

Dá se bez nadsázky říci, že dobře zvládnutý „vnější“ styl, může být ve skutečnosti sofistikovaným vnitřním kungfu daleko více, než soubor nějakých pomalých, rádoby „vnitřních“ pohybů bez znalosti základů a porozumění principům. Záleží, tak jako u všeho, kdo se tím zabývá a jaká je hloubka jeho pochopení a praxe.
To, co se ve skutečnosti nazývá v kruzích čínských bojových umění vnějším (externím) stylem, je pochopení a provádění cvičení a technik převážně na úrovni fyzického těla. Z tohoto pohledu je i provádění tchai ťi začátečníkem vnější, tělesná záležitost, stejně jako efektní a zcela čitelné pohyby moderního sportovního wushu. Naproti tomu skutečný vnitřní styl je charakterizován absencí snadno čitelných technik. Pohyby pravého vnitřního stylu jsou i pro zasvěceného nesnadno odhalitelné a skutečná síla a postata těchto technik je skrytá. Této úrovni se říká pravé, interní kung fu.

Je jasné, že takové úrovně nelze dosáhnout za krátkou dobu, nicméně při správném cvičení lze cítit určité zdravotní efekty a vnitřní klid už za poměrně krátkou dobu několika týdnů až měsíců pravidelného tréninku, což je jistě potěšující a motivující skutečnost pro mnoho zájemců o tchai ťi, jógu, čchi kung a podobné aktivity.

Úrovně provádění Tchai ťi

Podobně jako u čchi kungu, jógy a podobných cvičení, existují i v technikách a sestavách čínských bojových umění různé úrovně provádění. Každý styl má svoje speciální postupy, ale i v jejich rámci existují různé přístupy. Hodně záleží na učiteli a jeho technických i učitelských schopnostech, skrze které je schopen odhadnout možnosti studentů a určit optimální postup při výuce.

Tak, jak již bylo řečeno, první úroveň, která je pro začátečníka pochopitelná a nejsnadněji uchopitelná, je úroveň fyzického těla – pozic, pohybů apod. Tak jako např. u čchi kungu je i v případě tchai ťi důležité současné uvolnění mysli a těla, protože bez jednoho nebude fungovat ani to druhé – je to jako spojené nádoby. To je jeden ze základních principů při cvičení tchai ťi. Na tento základní princip se postupně nabalují další a cvičení se postupně stává komplexnější, účinnější a sofistikovanější. A jako vždy, nelze přeskakovat – vše vyžaduje postupnost, správnou míru, trpělivost a pravidelnost.

Hlavní cvičení pro Tchai ťi – základní kurz

Uvolňovací cviky – Fan Son Kung

Tato sestava cviků je určena především k zahřátí a uvolnění celého těla. Učí základním principům pohybu v uvolnění, vycentrování těla, používání nohou a pasu k vytváření a nasměrování jemné síly bez napětí. Vše je prováděno v koordinaci s přirozeným dýcháním, jednoduše a efektivně.

Statická cvičení – Čan Čchuan Kung

Čan čchuan je unikátní forma čchi kungu, ve které se nehybná, přesná, uvolněná a vyvážená pozice drží po určitou dobu. Zatímco je tělo nehybné, dochází k vnitřnímu pohybu – zlepšuje se cirkulace krve a energie čchi, uvolňují se bloky a napětí v těle i mysli a začíná vnitřní léčení na více úrovních. Čan čchuan je velmi vyvažující a stabilizující druh čchi kungu – pro tělo, emoce, vnitřní energii a mysl.

Cirkulační pohybový čchi kung – Č´an Si Kung

Čan Si Kung znamená něco jako „Navíjet smotek hevábí“. Je to série základních pohybů ze stylu Čen Tchai ťi čchuan, které zároveň reprezentují hlavní princip tohoto stylu, kterým je cirkulace energie čchi spirálového charakteru v těle. Č´an si kung je jemné cvičení, které se v principu nijak neliší od měkkého šaolinského Č´an Juan Kungu.Trénuje koordinaci celého těla při zachování maximálního uvolnění, především pak pas a spodní tan tchien (rumělkové pole). Čchi je vytvářena v chodidlech, pas ji řídí a paže přenáší.

Sestava „Osmnáct forem“ stylu Čen Tchai ťi čchuan

Zjednodušená sestava stylu Čen, která je určena pro začátečníky. Obsahuje základní pohybové vzory, takové jako např. „Jednoduchý bič“ nebo „Bílý jeřáb rozpíná svá křídla“ spojené do kompaktní, plynulé formy. Sestava procvičuje základní pohyby a principy stylu Čen, rozvíjí koordinaci, rovnováhu, práci s těžištem, podporuje plynulý tok vnitřní energie čchi, uvolňuje a prohlubuje přirozené dýchání, uklidňuje mysl a kompletně procvičuje celé tělo.

10 důvodů proč cvičit Tchai ťi čchuan

 1. Posílení vitální energie – podpora zdraví
  Cvičení tchai ťi podporuje a harmonizuje práci vnitřních orgánů, zlepšuje krevní oběh, dýchání apod., čímž zvyšuje celkovou vitalitu a zdraví.
 2. Uvolnění
  Cvičení tchai ťi odstraňuje mentální a fyzické napětí, uklidňuje a uvolňuje tělo i mysl.
 3. Mozková činnost
  Cvičení tchai ťi synchronizuje činnost pravé a levé mozkové hemisféry, což má vliv na veškeré tělesné i duševní funkce – rovnováhu, kordinaci, koncentraci, dýchání atd..
 4. Centrální nervový systém
  Cvičení tchai ťi stimuluje centrální nervový systém, vyvažuje a posiluje sympatický a parasympatický nervový systém.
 5. Rovnováha – koordinace – vycentrování
  Sestavy tchai ťi trénují rovnováhu, zlepšují celkovou koordinaci a vycentrování těla.
 6. Fyzická kondice a zdraví
  Uvolněné, pomalé a soustředěné jemné pohyby tchai ťi v součinnosti s přirozeným dýcháním, vyváženě procvičují unikátním způsobem celé tělo, což má blahodárný vliv na vnitřní orgány a celkové zdraví.
 7. Sjednocení
  Cvičení tchai ťi sjednocuje tělo, vnitřní energii a mysl, čímž dochází k efektivnějšímu zaměření a zaostření celkové energie.
 8. Vnitřní klid
  Pravidelné cvičení tchai ťi podporuje rozvoj vnitřního klidu a vytváří celkovou duševní i tělesnou pohodu.
 9. Schopnost změny
  Pravidelný trénink tchai ťi rozvíjí ve cvičencích postupnou schopnost změny zafixovaných nesprávných reakcí na podněty na správné – odpovídající dané situaci, a to jak na fyzické, tak i emocionální a mentální úrovni.
 10. Duchovní vhled
  Pravidelná praxe tchai ťi postupně kultivuje čistou mysl a vnitřní mír jako základní předpoklady k dosažení hlubších meditativních stavů a duchovního vhledu.

Napište nám

Obraťte se na nás s připomínkami, dotazy nebo se objednejte na kurz.