Seminář: Hlava, srdce, břicho – 25.10.2016

Propojení pilířů naší stability a sebe-hodnoty

Hlava, srdce, břicho

Mgr. Pavel Veselý

Seminář

pro muže i ženy

25.10.2016 19:00 – 21:00

Harmonické prožívání života je možné tehdy, když si dovolíme propojit tři naše důležité složky: hlavu – srdce – břicho.

Většina lidí v našem západním světě upřednostňuje jednu, někdy dvě z těchto složek.

Lidé, kteří jsou spojeni především s hlavou, jsou dobří analytici Života – plánují, předvídají a především se snaží mít životní události pod kontrolou. Po letech zjišťují, že jsou velmi vysílení a zatuhlí. Neumí se radovat a nejsou spokojení ve vztazích.

Lidé, kteří jsou spojeni především se srdcem, jsou citliví a vnímaví, bývá pro ně ale obtížné, vysilující a někdy i nepochopitelné vše, co je spojené se životem v těle, na Zemi, s hmotou.

Lidé, kteří jsou spojeni především s břichem, se bez obtíží pohybují v hmotném světě. Nejsou-li však spojeni se srdcem, jejich okolí se před nimi má na pozoru. Často si lidé uvědomují spíše důsledky oddělení se od břicha – nejistota, nízká sebe-hodnota a sebe-vědomí, nespokojenost v sexuální oblasti atp.

Večerní seminář je prožitkový, vhodný pro seznámení se s tématem i s lektorem. Vykročíme k poznání a přijetí našich základů – pilířů, na kterých stavíme náš život v lidském těle. Seminář je prožitkový, odnesete si především zkušenost, ne jenom informace. Seminář vede brněnský terapeut Mgr. Pavel Veselý, který se dlouhodobě věnuje skupinám a individuálním terapiím.

Ze zpětných vazeb na víkendový seminář:

Seminář mi přinesl obrovskou životní zkušenost. Zvláštní pohodu, klid, rozvahu, silné prožitky svého vnímání, klid na duši. Najednou vnímám duši s tělem, jako celek. Ráda se vracím k cvičením, které jsme dělali. Využívám rukou k propojení a navázání kontaktu se sebou. Je to báječné a velmi jednoduché. Pavle, je velmi obtížné to vše popsat. Tolik příjemného a pozitivního jsem dlouho neprožila a s velikou pokorou a chutí si to vychutnávám. Byl to báječný víkend s lidmi, kteří mne obohatili o životní sílu a otevřenost. Moc si toho vážím.
Děkuji, Alča.

Díky semináři jsem udělala zas krůček k pochopení sebe, to, že k sobě mám být vnímavější, něžnější, trpělivější. Že se mám přijímat se vším, co ke mně patří, ať je to jakékoliv. Hned po semináři (i v průběhu) se ze mě vylil potok slz, už ale vím, že si své chyby nemám tolik vyčítat, jsem nějak živější, uvolněnější.
Děkuji, Adriána.

Děkuji, že jsem v sobě nově objevila úctu a uznání mysli, která mi umožňuje srozumitelně vyjádřit, co cítím, co potřebuji … Prožívám a užívám si přijetí myšlenky – slova JÁ JSEM. V břiše nově objevuji dělohu… pobyt v jejím třpytivém prostoru je pro mne léčivý. A to vše objímá srdce. Děkuji všem, se kterými se na této cestě potkávám.
Děkuji 🙂 Jana

Při tomto semináři jsem pochopil, že mysl je moje součást a netřeba proti myšlenkám bojovat. Naopak nyní vím, že mysl je úžasná a dovede být skvělým pomocníkem v běžném životě. Díky břichu vnímám víc sám sebe, více se cítím být sám sebou, cítím jistotu. Spojení obou částí mi usnadnilo život tím, že se mi lehčeji rozhoduje v běžném životě a jasněji vyhodnocuji myšlenky, pokud mne osloví nebo je nechávám jen projít a odeznít.
Děkuji 🙂 Petr

Seminář jsem prožívala v Tebou vytvořeném bezpečí, hodně se očišťovalo a ještě očišťuje. Něco odešlo z hlavy a z břicha, nejvíce se čištění týká mého poztráceného a rozdaného srdce. Stále ještě přicházejí obrazy, slova a situace a mohu žádat a vracet zpět. Pomohl jsi mi otevřít důležitá témata a moc Ti děkuju.
Lída

Cena: 200,- Kč.
Platba:
Rezervace semináře na mail rezervace@viara.cz (omezená kapacita účastníků na semináři).
Platba hotově přímo ve studiu ViaRa.

ViaRa s.r.o. Studio fyzické a duševní pohody :-))
Poštovská 3, 602 00 Brno | +420 775 422 445 | rezervace@viara.cz
www.viara.cz | facebook.com/VIARAstudio/

Napište nám

Obraťte se na nás s připomínkami, dotazy nebo se objednejte na kurz.